top of page

Themabundel Water

Dit is een vakoverstijgende lessenserie rondom het onderwerp water. Lezen, schrijven, geschiedenis, aardrijkskunde en natuur/techniek, het komt geïntegreerd allemaal aan bod.


In 6 lessen leren jouw leerlingen alles over water, zoals: – Waarom blijven sommige vloeistoffen drijven op water en zinken andere? – Waar komt regen vandaan en gaat het naartoe? – Hoe kon de Watersnoodramp in 1953 gebeuren? – Welke wateren zijn er te vinden in Nederland en de wereld? – Wat moet je doen bij een grote overstroming?

Maar ook: – Hoe schrijf ik in een informatieve tekst die interessant is om te lezen? – Hoe gebruik ik een atlas? – Welke kenmerken heeft een gedicht?


Elke les lezen de kinderen rijke teksten, zowel informatief als verhalend, en oefenen dus elke les met begrijpend lezen. Inclusief poëzie! Ook wordt de lesstof elke les verwerkt met bijvoorbeeld het maken van een flipboek, een poster, een tekst of een flapjes tekening.


Elke les duurt 60 tot 90 minuten, maar plan ook voldoende tijd in om de leerlingen aan de opdracht te laten werken. Ik kan je verzekeren dat ze niet willen stoppen met werken!


Koop de volledige bundel hier!Comments


oP zoek naar iets anders?
bottom of page